【เสวนา】2022/6/29 บริษัท ไอซ์สไมล์ จัดเวบินาร์ DX และเข้าร่วมเสวนา

2022年06月22日

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (พุธ) เวลา 15.00 น. บริษัท ไอซ์สไมล์ จัดเวบินาร์ DX ในหัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วย AI ที่ทำนาย" และเข้าร่วมเสวนา

เราจะอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ในการทำนายความต้องการและกระบวนการจัดการสต็อกสำหรับธุรกิจ EC/ค้าปลีก พร้อมการสาธิตเครื่องมือ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

language

- language -

English Chinese Taiwan Thai