coloabofact

colabofact colabofact

สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกัน
กับ "ความสามารถของบุคคล" ในหลากหลายสาขา
ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรม

collaboration × laboratory × fact × factor collaboration × laboratory × fact × factor
collaboration × laboratory × fact × factor collaboration × laboratory × fact × factor

วิสัยทัศน์

collaboration

การส่งเสริมโครงการร่วมกันกับความสามารถที่หลากหลาย (บุคคล) ที่เกินกว่าประเทศและองค์กร ซึ่งจะสร้างปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน

collaboration

ไม่ใช่เพียงแค่สาขาที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ยังเป็นสถานที่ทดลองและสถาบันวิจัยที่ตั้งใจท้าทายสาขาใหม่ๆอยู่เสมอ

collaboration

การสร้างค่าใหม่ๆ โดยที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนโดยเสียงต่างๆ หรือประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน และทำให้เข้าใจและแบ่งปันความจริงอย่างถูกต้อง

collaboration

การท้าทายใหม่ ๆ ไม่ได้สิ้นสุดลงเฉพาะบุคคลบางคนในการบรรลุหรือประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้อื่น และสร้างกลไกที่สามารถทำซ้ำเพื่อสร้างค่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

วิสัยทัศน์

NEWS NEWS

Profile

Facilitator
ยูยา โคมัตสึ
เมษายน 2009 เข้าร่วมบริษัท Members Co., Ltd.
กันยายน 2015 เข้าร่วม Amazon Japan G.K.
มีนาคม 2019 เข้าร่วม Principle Co., Ltd
พฤษภาคม 2021 ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์และ CDO ของ Bsidefunny Co., Ltd
เป็นพาร์ทเนอร์และ CDO
มิถุนายน 2021 ก่อตั้งธุรกิจส่วนตัว
มิถุนายน 2022 ก่อตั้งบริษัท colabofact Co., Ltd

Company Profile

เมษายน 2009
เข้าร่วมบริษัท Members Co., Ltd.

กันยายน 2015
เข้าร่วม Amazon Japan G.K.

มีนาคม 2019
เข้าร่วม Principle Co., Ltd.

พฤษภาคม 2021
เข้าร่วม Bsidefunny Co., Ltd. ในฐานะพาร์ทเนอร์และ CDO

มิถุนายน 2021
เริ่มต้นธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ

มิถุนายน 2022
ก่อตั้งบริษัท colabofact Co., Ltd.

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
colabofact จำกัด
ก่อตั้ง
2022/06/09
งวดการเงิน
กันยายน
ผู้ถือหุ้นสำคัญ
ยูยู โคมัตสึ
กรรมการผู้แทน
ประธาน
ยูยู โคมัตสึ
สำนักงานใหญ่
〒182-0017
โตเกียว ชิบุยะ จิงุมัย 1-11-1 
จิงุมัย นิกิวัย โน ซาโต
ชิบุยะ โอโรชิ ซัง 1 ชั้น 
33-1、35 คูหา
ธนาคารที่ทำธุรกรรม
ธนาคารมิซูโฮ
ธนาคารออนไลน์ SBI ซูมิชิน
ธุรกิจ
ธุรกิจสนับสนุนการตลาดดิจิทัลต่างประเทศ
ธุรกิจสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์และการดำเนินงาน
ธุรกิจสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแดชบอร์ด
ธุรกิจโฆษณาอินเทอร์เน็ต
ธุรกิจสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การตลาดดิจิทัล

ASSET ASSET

การสำรวจแนวโน้มการลงทุนใน IT ของญี่ปุ่น

การสำรวจแนวโน้มการลงทุนใน IT ของญี่ปุ่นในช่วง 11 กันยายน 2020 ถึง 27 ตุลาคม 2020
กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจคือ 4508 บริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของโตเกียวและบริษัทที่คล้ายคลึง โดยสอบถามผู้บริหารส่วน IT ของแต่ละบริษัทผ่านเว็บ ได้รับคำตอบจาก 1146 บริษัท (อัตราการตอบกลับที่มีประสิทธิภาพ 25%)

ติดต่อ ติดต่อ

  ชื่อบริษัทไม่จำเป็น
  ชื่อจำเป็น
  หมายเลขโทรศัพท์จำเป็น
  ที่อยู่อีเมลจำเป็น
  เรื่องที่ติดต่อจำเป็น
  เนื้อหาการติดต่อจำเป็น
  language

  - language -

  Japanese English Chinese Taiwan Thai